Helt plötsligt börjar hjärtat slå fortare. Händerna darrar. Ett tryck över bröstet blir allt starkare. Utan förvarning är känslan i kroppen så stark så man vet inte längre in eller ut. Andnöd. Vad är det som händer egentligen? 

Psykisk ohälsa. Vi har alla hört ordet de senaste åren. I skolan. I media. I vårt kompisgäng. Vissa tror inte på att det finns medan andras hela liv kretsar runt det. Vissa associerar det till ett visst utseende eller ett visst beteende. Vissa har upplevt det. Vissa har anhöriga som har upplevt det. 

Idag träffar vi tjejerna Linnea Carlsson och Louise Lindqvist från Samhällsprogrammet. De är nyss färdiga med sitt gymnasiearbete om just psykisk ohälsa. I korridoren utanför Barn- och fritid hänger fotografier som illustrerar olika känslor, personer och upplevelser kring ämnet. 

– Alla bilder vi fotat är illustrerade av personer som någon gång varit drabbad av psykisk ohälsa och har beskrivit känslan de känt via en enkät. Exempelvis var det någon som liknade känslan av ångest vid att vara fast under vatten, berättar Linnea och Louise. 

Ett annat syfte med gymnasiearbetet var att bryta de normer som finns kring psykisk ohälsa. Linnea och Louise menar att vi har kommit en bra bit på väg genom att det inte är lika tabubelagt som det varit tidigare, men istället har en typisk bild kommit för hur psykisk ohälsa visar sig och för vem det drabbar. I media är ofta tjejer med psykisk ohälsa överrepresenterade upplever dem. 

– Media framställer inte alltid hela bilden kring psykisk ohälsa. Ganska ofta möter man en bild av någon med sjukdomen anorexi och i de allra flesta fall är det en tjej som pryder den bilden. Vi vill visa att psykisk ohälsa kan drabba vem som helst och att det kan kännas olika för olika personer. Därför valde vi att ha med tre killar som modeller till våra bilder, berättar de. 

Vi får ofta höra att vi mår sämre än någonsin, trots att vi generellt sett har bättre ekonomi, lever i ett mer jämlikt samhälle och har goda möjligheter till utbildning, om man jämför med längre tillbaka i tiden. Om den statistiska ökningen kring psykisk ohälsa beror på att vi faktiskt mår sämre idag i jämförelse med tidigare eller om ökningen beror på att ämnet är mer diskuterat idag är de inte säkra på. Men de tror att det är en kombination av båda och de märker framförallt av att många skolungdomar mår dåligt. Inte minst visade det sig på enkäten. 

– Ökningen beror nog delvis på att man pratar mer om det och fler söker hjälp och då blir det självklart att man upplever det som en ökning. Samtidigt tror jag att det är många som upplever mycket press från flera olika håll. Helst ska man vara färdigutbildad och färdigrest innan man är tjugofem för att “ha lyckats” och det skapar en press hos många ungdomar, förklarar Louise. Det finns ett ideal som blivit allt tydligare i sociala medier och som många påverkas av. Idealet ger delvis en bild av hur du ska se ut, men också hur du ska vara, bete dig och vad du ska ägna dig åt, fortsätter Linnea.

Tjejerna vill belysa ämnet ännu mer och vill bidra till elevers välmående på Ållebergsgymnasiet. De uppmanar alla som mår dåligt av vilken anledning som helst, till att söka hjälp hos någon de känner förtroende för. OBS! Ni vet väl att ni kan skicka mail till skolans kuratorer trots att ni elever inte finns på plats just nu.

lena.davet@edu.falkoping.se

boel.gustafsson@falkoping.se
per.larsson@falkoping.se
liselott.persson@falkoping.se
anders.soderlund@falkoping.se