Fredagen den 25 feb kommer Din klinik tillbaka till skolan för att erbjuda vaccination. De erbjuder myndiga elever den dos de behöver enligt vaccinationsprogrammet, vilket innebär att de erbjuder såväl dos 3 som 1 och 2. Även personal är välkommen under drop-in-tiden.

Skulle en krock i  planering uppstå med prov eller dylikt kan klasser byta mellan varandra, eller så hänvisas  elever istället till Drop-in-tiden. Ett stort tack till Din klinik!