Beskrivning saknas.
Vad är er affärsidé?
Vår affärsidé är att sälja unika och användbara inredningsdetaljer i olika matta kulörer.

Hur kom det sig att ni valde att starta just detta UF-företag?
Vi ville göra något miljövänligt och samtidigt skapa något eget. Sedan var vi även intresserade av inredning och tyckte att det var en enkel och rolig sak att sälja.

Beskrivning saknas.

Vad har varit lättast respektive svårast för att driva ett eget företag?
Lättast – Ingenting har varit lätt utan det mesta har vi fått lära oss med tiden. Svårast- Produktutvecklingen.

Beskrivning saknas.

Finns det något ni kommer ta med er till framtiden?
Ja, vi alla har blivit bättre på att samarbeta och att ta mer ansvar som vi kommer ta med oss!

Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.