Välkommen till kyrkparken utanför S:t Olofs kyrka och titta på en ljus- och ljudinstallation av Estetiska programmets bildelever och musikelever. Arrangörer är Ållebergsgymnasiet och Svenska kyrkan i Falköping.

Gratis!