Enligt beslut kommer eleverna att ha undervisningen förlagd på skolan eller på distans enligt nedanstående schema.

Rektor kan fatta beslut om undantag på samma grunder som nu: – Praktiska moment som inte kan skjutas upp – Andra examinationer som inte går att genomföra på distans – Elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Dessa undantag innebär bland annat att:

  • Elever fortsätter på APL.
  • RIG-verksamheten fortsätter som närundervisning.
  • Elever som omfattas av undantag får information av respektive lärare.

Skolrestaurangen fortsätter att servera matlåda för elever som har distansundervisning. Beställning görs via kommunens hemsida. OBS! Elever som har närundervisning äter som vanligt i skolrestaurangen. VIDTAGNA ÅTGÄRDER