Vaccinationsmöjlighet och klasstider.

EXTRA VACCINATIONSTIDER!

Med start måndag v 35 kommer elever på Ållebergsgymnasiet att erbjudas vaccination på skoltid. Erbjudandet gäller elever födda 2005 och tidigare som inte redan påbörjat sin vaccination mot covid-19. Första dosen ges med start vecka 35 enligt separat schema. Tid för andra dosen meddelas senare.

Genom att eleverna vaccinerar sig ökar möjligheten att minska smittspridningen och därmed kunna bedriva närundervisning fullt ut. Dessutom minskar risken att bli sjuk i covid-19 både för elever och personal på skolan och det omgivande samhället.

Vaccinationerna är möjliga tack vare ett samarbete med Din Klinik.

Till dig som är vårdnadshavare: Omyndiga elever måste ha underskriven blankett för att få vaccinera sig. Den lämnas ut av mentor till eleverna, och du kan även ladda ner den här.

Nedan finns klasstiderna för vaccination i idrottshallarna i hus C