Från och med måndag 21 september återgår Ållebergsgymnasiet till vanlig undervisning i skolans lokaler för samtliga elever.

Det här gäller för alla elever:

  • Friska elever är på plats.
  • Vid lätta symptom: stannar hemma och följer undervisningen via its, och i undantagsfall meetmöjlighet då läraren bedömer det genomförbart, eleven ska sjukanmäla sig.
  • Vid all sjukdom görs sjukanmälan enligt vanlig rutin.
  • Ankomst till skolan nära första lektionens start och eleverna lämnar skolan snarast efter dagens sista lektion.
  •  Eleverna har begränsad rörlighet och uppehåll i korridorer före och efter lektionsstart. Företrädesvis ska elever vara inom sitt programområde.
  • Inga samlingar större än enskild klass/undervisningsgrupp genomförs i verksamheten.

 

Om du blir sjuk – då gäller detta:

Du som har en konstaterad covid-19-infektion ska stanna hemma i minst sju dygn efter att du har insjuknat. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen och tydligt känna dig bättre. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dygn sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.

Om man varit sjuk och tagit ett test som visat att man har covid-19

Om du som symtomfri provtagits och fått ett positivt provsvar som visar att du har covid-19 ska du stanna hemma i minst sju dygn efter provtagningstillfället. Skulle du utveckla symtom efter provtagningen så får du räkna från insjukningsdagen och följa rekommendationerna ovan.

Om man varit sjuk och tagit ett test som visade att man inte hade covid-19

Om du har varit sjuk och fått ett negativt provsvar som visar att du inte har covid-19 ska du stanna hemma så länge du är sjuk. Du ska vara feberfri och känna dig frisk innan återgång till jobbet, skolan eller förskolan, men det behöver inte ha gått minst sju dygn sedan du blev sjuk.

 Om man varit sjuk men inte tagit något prov för covid-19

Om du får nytillkomna milda symtom som inte går över efter maximalt ett dygn eller som har någon annan förklaring, t.ex. allergi, migrän eller liknande, bör du testa dig. Om symtomen är kvarstående och du inte testar dig, gäller samma rekommendation som för de som har fått ett positivt provsvar (dvs. de som har covid-19): Stanna hemma i minst sju dygn från det att de första symtomen bryter ut. Du ska även ha varit feberfri de två sista dygnen. Du kan dock fortsatt ha torrhosta och bortfall av lukt- och smaksinne men om du mår bra för övrigt och det gått minst sju dygn sedan du insjuknade kan du gå tillbaka till jobbet, skolan eller förskolan.