Intervjuer med före detta elever på Vård- och omsorgsprogrammet 

Vad gör du nuförtiden?

Wilma Carlsson 

Vad gör du nuförtiden?

Johanna Eriksson

Fem snabba frågor

Ålder:    21
Bostadsort:    Falköping
Utbildning:    Vård- och omsorgsprogrammet
Jobb:  Stödassistent inom avdelning funktionsnedsättning
Framtidsdröm:  Studera för att kunna arbeta som barnmorska. 

Fem snabba frågor

Ålder:    27
Bostadsort:    Falköping
Utbildning:   Vård- och omsorgsprogrammet, Psykiatriskt omvårdnadsprogram – psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik samt Tandsköterskeutbildning
Jobb:  Tandsköterska på folktandvården Falköping

När tog du studenten?
2017

Hur minns du din gymnasietid?
Jag minns det som en rolig och lärorik tid. Det var roligt och intressant att få läsa vård och omsorgsämnena då det var det jag ville arbeta med. 

Vad lärde du dig på vård och omsorgsprogrammet som du har nytta av idag?
Jag har fått med mig väldigt mycket kunskap som gör att jag idag kan känna mig säker i min yrkesroll. Jag har fått med mig alltifrån grundläggande kunskaper inom vård till mer specifik kunskap inom område funktionsnedsättning.  Jag har även haft stor nytta och fått erfarenhet av dom tre APL perioder som jag fick göra. 

Beskriv din tid efter gymnasiet. Vad gör du idag?
Efter att jag tog studenten började jag direkt att arbeta inom Avdelning funktionsnedsättning. Ett halv år efter studenten fick jag en fast tjänst som stödassistent på en gruppbostad i Falköping, där arbetar jag fortfarande och trivs fantastiskt bra. Samtidigt som jag arbetar har jag även börjat studera 50 % till utbildningen ”Undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi” på Skövde Yrkeshögskola, detta är jag färdig med i juni.  

Beskriv det bästa med ditt jobb/utbildning?
Det bästa med utbildningen var att få läsa ämnen som jag tyckte var roligt och intressant. Det bästa med mitt jobb är att få arbete med människor, det ger så mycket. 

Ge ett råd till en blivande elev på vård och omsorgsprogrammet.
Passa på att fråga och se så mycket som det är möjligt för det bidrar till en bra erfarenhet och kunskap. 

Vad hade du gjort annorlunda under din gymnasietid om du fått börja om?
Jag hade inte varit lika stressad då jag vet att allting löst sig och gått bra. 

Roligaste minnet från gymnasietiden?
Alla kompisar som man träffat genom gymnasiet. 

Vad var mest utmanande när du gick vård och omsorgsprogrammet?
En del kurser var mycket teori att lära sig.

 

När tog du studenten?
2012

Hur minns du din gymnasietid?
Som en rolig och spännande tid i livet. Under dessa år hände mycket, man får lära sig att ta eget ansvar och man gick från att vara barn till vuxen på ett sätt. 

Vad lärde du dig på omvårdnads programmet som du har nytta av idag?
Mycket, det var där man la grunden för allt vårdnära arbete man sedan utfört. Tillexempel etik, moral, sekretess, basa hygienrutiner m.m.

Beskriv din tid efter gymnasiet. Vad gör du idag?
Efter gymnasiet kände jag att jag ville studera vidare så jag började redan hösten efter studenten att läsa på höskolan i Malmö. Där läste jag Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik. Efter detta flyttade jag hem och arbetade inom psykiatrin och äldrevården innan jag bestämde mig för att studera igen. Denna gången utbildade jag mig till tandsköterska så nu arbetar jag som tandsköterska på Folktandvården. Jag bor i ett hus strax utanför Falköping med min sambo och son. 

Beskriv det bästa med ditt jobb/din utbildning.
Det bästa med mitt nuvarande arbete är att jag får arbeta med människor och att jag får träffa alla olika grupper i samhället. Sjuka, friska, barn, vuxna och äldre.

Ge ett råd till en blivande elev på omvårdnads programmet.
Det är inte alltid viktigast att ha alla rätt på provet utan att du är rätt person för jobbet.

Vad hade du gjort annorlunda under din gymnasietid om du fått börja om?
Nu så här många år efter studenten kan jag inte komma på något utan jag är nöjd med dessa åren.

Roligaste minnet från din gymnasietid?
Studentveckorna

Vad var mest utmanande när du gick omvårdnads programmet?
Första praktiken.  Det är annorlunda att arbeta med människor och man behöver få in vanan för att bli bekväm i yrkesrollen.

Vad gör du nuförtiden?

Wilma Carlsson

Fem snabba frågor

Ålder:    21
Bostadsort:    Falköping
Utbildning:    Vård- och omsorgsprogrammet
Jobb:    Stödassistent inom avdelningfunktionsnedsättning
Framtidsdröm:    Studera för att kunna arbeta som barnmorska

När tog du studenten?
2017

Hur minns du din gymnasietid?
Jag minns det som en rolig och lärorik tid. Det var roligt och intressant att få läsa vård och omsorgsämnena då det var det jag ville arbeta med. 

Vad lärde du dig på vård och omsorgsprogrammet som du har nytta av idag?
Jag har fått med mig väldigt mycket kunskap som gör att jag idag kan känna mig säker i min yrkesroll. Jag har fått med mig alltifrån grundläggande kunskaper inom vård till mer specifik kunskap inom område funktionsnedsättning.  Jag har även haft stor nytta och fått erfarenhet av dom tre APL perioder som jag fick göra. 

Beskriv din tid efter gymnasiet. Vad gör du idag?
Efter att jag tog studenten började jag direkt att arbeta inom Avdelning funktionsnedsättning. Ett halv år efter studenten fick jag en fast tjänst som stödassistent på en gruppbostad i Falköping, där arbetar jag fortfarande och trivs fantastiskt bra. Samtidigt som jag arbetar har jag även börjat studera 50 % till utbildningen ”Undersköterska/stödassistent inom välfärdsteknologi” på Skövde Yrkeshögskola, detta är jag färdig med i juni.

Beskriv det bästa med ditt jobb/utbildning?
Det bästa med utbildningen var att få läsa ämnen som jag tyckte var roligt och intressant. Det bästa med mitt jobb är att få arbete med människor, det ger så mycket. 

Ge ett råd till en blivande elev på vård och omsorgsprogrammet.
Passa på att fråga och se så mycket som det är möjligt för det bidrar till en bra erfarenhet och kunskap. 

Vad hade du gjort annorlunda under din gymnasietid om du fått börja om?
Jag hade inte varit lika stressad då jag vet att allting löst sig och gått bra. 

Roligaste minnet från gymnasietiden?
Alla kompisar som man träffat genom gymnasiet. 

Vad var mest utmanande när du gick vård och omsorgsprogrammet?
En del kurser var mycket teori att lära sig. 

Vad gör du nuförtiden?

Johanna Eriksson

Fem snabba frågor

Ålder:    27
Bostadsort:    Falköping
Utbildning:   Vård- och omsorgsprogrammet, Psykiatriskt omvårdnadsprogram – psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik samt Tandsköterskeutbildning
Jobb:  
Tandsköterska på folktandvården Falköping

När tog du studenten?
2012

Hur minns du din gymnasietid?
Som en rolig och spännande tid i livet. Under dessa år hände mycket, man får lära sig att ta eget ansvar och man gick från att vara barn till vuxen på ett sätt.

Vad lärde du dig på omvårdnads programmet som du har nytta av idag?
Mycket, det var där man la grunden för allt vårdnära arbete man sedan utfört. Tillexempel etik, moral, sekretess, basala hygienrutiner m.m.

Beskriv din tid efter gymnasiet. Vad gör du idag?
Efter gymnasiet kände jag att jag ville studera vidare så jag började redan hösten efter studenten att läsa på höskolan i Malmö. Där läste jag Psykiatriskt omvårdnadsprogram, psykisk hälsa med inriktning mot särskild problematik. Efter detta flyttade jag hem och arbetade inom psykiatrin och äldrevården innan jag bestämde mig för att studera igen. Denna gången utbildade jag mig till tandsköterska så nu arbetar jag som tandsköterska på Folktandvården. Jag bor i ett hus strax utanför Falköping med min sambo och son.

Beskriv det bästa med ditt jobb/din utbildning.
Det bästa med mitt nuvarande arbete är att jag får arbeta med människor och att jag får träffa alla olika grupper i samhället. Sjuka, friska, barn, vuxna och äldre.

Ge ett råd till en blivande elev på omvårdnads programmet.
Det är inte alltid viktigast att ha alla rätt på provet utan att du är rätt person för jobbet.

Vad hade du gjort annorlunda under din gymnasietid om du fått börja om?
Nu så här många år efter studenten kan jag inte komma på något utan jag är nöjd med dessa åren.

Roligaste minnet från din gymnasietid?
Studentveckorna

Vad var mest utmanande när du gick omvårdnads programmet?
Första praktiken.  Det är annorlunda att arbeta med människor och man behöver få in vanan för att bli bekväm i yrkesrollen.