Tider för uppstartsveckan

  Onsdag 19 augusti uppstart åk 1 börjar med en kort samling i entréhallen, gymnasiechef hälsar välkommen och mentorer möter upp sina elever. Resten av dagen används för mentorstid och lunch. 8:30-12:30 Enhet B (Bygg, El, Handel, Ekonomi) 9:00-13:00 IM-s, VO 9:30-13:30 IM4 10:00-14:00 Enhet A (IN-trä (Kinnarps), Teknik, Natur) 10:30-14:30 Enhet E (Barn och fritid, … Fortsätt läsa Tider för uppstartsveckan