Information om läsårsstart

  Information angående undervisning från 19 augusti 2020 För att minska trängsel i kollektivtrafik och i skolans lokaler kommer elever i årskurs 2 och 3 att kombinera närundervisning med distansundervisning varannan vecka (se nedan). Rektor kommer även fortsättningsvis att kunna besluta om undantag för elever med särskilda stödbehov. Rektor kommer även fortsättningsvis att kunna besluta … Fortsätt läsa Information om läsårsstart