Vid studentmötet den 16/4 beslutades att ”Studenten 2021” kommer att genomföras på liknande sätt som 2020. Det betyder att även Studenten 2021 kommer att delas upp i tre olika omgångar. Starttiden för studentfirandet på plats i skolan kommer att variera beroende på vilken enhet respektive program tillhör och därmed även ungefärlig sluttid vilket  under dagens möte har lottats ut och kommer att ske i följande ordning:

Studentavslutning 11 juni 2021

Omgång 1: Enhet Harriet: BA, EE, EK, HA – Starttid 09.00
Omgång 2: Enhet Peter, BF, ES, SA, FT – Starttid 11.00
Omgång 3: Enhet Jan/Jonas: NA, TE, TR, VO – Starttid 13.00

(HO) lottades i första lottning som plats tre i utspring, men kommer att få välja plats i enhet.

OBS! Eleverna kommer att befinna sig på plats ca 30 minuter innan starttiden.Tidigare lottning av utspring kommer att gälla och anpassas för varje omgång beroende på vilket program och vilken klass man tillhör.

Ett utskick av mer utförlig information vad som kommer gälla under studentdagen kommer likaså att komma. Precis som det nämndes under dagens studentmöte arbetar Ållebergsgymnasiet med olika former av lösningar för att kunna utföra olika moment som hör till studentfirandet men även alternativa lösningar. Mer information gällande detta kommer likaså att komma.

Ållebergsgymnasiet anpassar sig efter restriktioner från Folkhälsomyndigheten och förändringar kan därför komma att ske såvida restriktioner kommer att ändras eller nya direktiv tillkommer.