Beskrivning saknas.

Beskrivning saknas.

Beskrivning saknas.
Vad är er affärsidé?
Vår affärsidé bygger på att erbjuda marknaden en produkt som vi kallar en multifunktionell hängare. Vi tillverkar vår produkt av trä, som är ett hållbart och miljövänligt material. Vår produkt erbjuder möjligheten att hänga fler galgar på en galge, spara mer utrymme att förvara och hänga andra kläder. Vår produkt är lämplig för skjortor, jackor, slipsar med mera.

Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.
Hur kom det sig att ni valde att starta just detta UF-företag?
Vi valde detta UF-företag för att vi tänkte att det skulle låta oss stå ut mer. De flesta av konkurrenterna har kök och utrustning, kläder, smycken och väskor mm. Det finns inte många som har hem kategorin vilket leder till mindre konkurrens.

Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.
Vad har varit lättast respektive svårast i att driva ett eget företag?
Det som har varit lättast med att bedriva ett UF-företag har varit att kunna samarbeta. Detta eftersom man skapar en gemenskap och vänskap inom företaget, som även gör arbetet lättare då kommunikationen blir bättre. Det som har varit den största utmaningen med att driva företaget har varit att utföra det administrativa arbetet, som exempelvis beräkningar, tävlingsbidrag, och rapporter. Detta eftersom det består av flera komponenter som måste göras korrekt.

Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.
Finns det något ni kommer ta med er till framtiden?
Samarbete anser vi är viktigaste att ta med. Det är väldigt viktig att man kan kommunicera med gruppen när det gäller oenigheter och motsättningar som kan ske i företaget. När medlemmarna i vårt företaget har olika förslag kring hur vi kan lösa problem, så är det viktigaste att vi lyssnar på varandra och röstar på bästa förslaget.

Beskrivning saknas.