Beskrivning saknas.
Vad är er affärsidé?
Vår affärsidé är att erbjuda företag och privatpersoner en färdigpaketerad presentkorg, anpassad till olika tillställningar såsom avtackningar och högtider. Dessutom erbjuder vi våra kunder trendiga ljus.

Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.

Hur kom det sig att ni valde att starta just detta UF-företag?
Vi brainstormade idéer och kom fram till idéen med presentkorgen eftersom vi ser behovet hos många i vår egen ålder. Ljuset är något vi lanserade i januari för att utöka vårt sortiment.

Beskrivning saknas.

Vad har varit lättast respektive svårast för att driva ett eget företag?
Det lättaste har varit att spela in filmer till olika tävlingar eftersom det var roligt. Mycket har varit svårt men det svåraste har varit att komma igång med idéen i början och planera eftersom vi inte har några erfarenheter.

Finns det något ni kommer ta med er till framtiden?
Vi har lärt oss att samarbeta trots våra olikheter. Dessutom har vi fått försmak av arbetslivet, vilket är positivt.

Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.