Beskrivning saknas.

Vad är din affärsidé?
Min affärsidé är att erbjuda miljövänliga tränings tröjor som är gjorda av 100% återvunnet PET-flaskor och hög kvalité för nytänkande, miljömedvetna och träningsintresserade individer.

Beskrivning saknas.
Hur kom det sig att du valde just detta UF-företag?
Conscious UF jobbar med 100% hänsyn till både människor och naturen och vår vision är ”Ett friskare och hållbarare samhälle”.

Beskrivning saknas.

Beskrivning saknas.

Vad har varit lättast respektive svårast i att driva ett eget företag?
Lättaste var att välja vad företaget ska erbjuda i mitt fall blev det tränings tröjor. Den svåraste delen har varit många dokument som ska skrivas, bokföras osv…

Beskrivning saknas.
Beskrivning saknas.

Finns det något du kommer ta med till framtiden?
Jag tycker att jag har lärt mig ganska mycket av mitt UF-företag från marknadsföring till bokföring, kundbemötande, service, ledarskap och mm.