Från och med måndag 25 januari har årskurs 3 närundervisning på plats i skolans lokaler. Välkomna!
Övriga årskurser har fortsatt fjärrundervisning.

Rektor kan fatta beslut om undantag på samma grunder som nu:

– Praktiska moment som inte kan skjutas upp
– Andra examinationer som inte går att genomföra på distans
– Elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning

Dessa undantag innebär bland annat att:

  • Elever fortsätter på APL.
  • RIG-verksamheten fortsätter som närundervisning.
  • Elever som omfattas av undantag får information av respektive lärare.

Skolrestaurangen fortsätter att servera matlåda för elever som har distansundervisning. Beställning görs via kommunens hemsida.
OBS! Elever som har närundervisning äter som vanligt i skolrestaurangen.