Det nya ordförandebeslutet som gäller från och med måndag 7 december till och med 6 januari innebär:

  • Elever inom Introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan har närundervisning.
  • Elever inom nationella program har fjärrundervisning.
  • Undantag från beslutet gäller även i nedanstående fall där rektor i samråd med verksamhetschef för gymnasieskola beslutar vilka elever som berörs i varje enskilt fall:

o Praktiska moment som inte kan skjutas upp,
o andra examinationer som inte går att genomföra på distans, o elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.

Dessa undantag innebär bland annat att:

  • Elever fortsätter på APL.
  • RIG-verksamheten fortsätter som närundervisning.
  • Elever som omfattas av undantag får information av respektive lärare.

Skolrestaurangen fortsätter att servera matlåda för elever som har distansundervisning. Beställning görs via kommunens hemsida.
OBS! Elever som har närundervisning äter som vanligt i skolrestaurangen.